Kính mát chống chói gắn tấm chắn nắng Expand

Kính mát chống chói gắn tấm chắn nắng

New

  • Sử dụng cho mùa hè, chống chói nắng hiệu quả
  • Không gây hạn chế tầm nhìn như khi đeo kính
  • Dùng cho những người không thích đeo kính hoặc bị cận
  • Gắn ngay tấm che nắng phía người lái
  • Có thể gập gọn khi không sử dụng

20 Items

₫190.000