Chổi rửa xe cán ngắn Expand

Chổi rửa xe cán ngắn

New

  • Là dạng chổi rửa xe làm tử sợi vải xoắn
  • Mềm, giúp rửa xe sạch sẽ
  • Cán ngắn cầm tay

7 Items

₫59.990