Tấm mút bọt biển nano dùng dưỡng xe Expand

Tấm mút bọt biển nano dùng dưỡng xe

New

  • Dạng tấm mút đặc biệt
  • Siêu mịn, dạng nano
  • Chuyên dùng để bôi các loại kem, sáp lên bề mặt sơn xe
  • Chà mịn bề mặt sơn

9 Items

₫49.990