Bộ van cảnh báo áp suất lốp thông minh Expand

Bộ van cảnh báo áp suất lốp thông minh

New

  • Một giải pháp vô cùng đơn giản và hiệu quả để lốp luôn đảm bảo an toàn
  • Không cần thiết bị điện tử, không cần mất thời gian đo đạc
  • Chỉ cần nhìn màu sắc van để xác định mức áp suất lốp
  • Màu xanh an toàn: mức hơi 2.4 Bar (2.4 cân)
  • Màu vàng trong mức cho phép: mức hơi 2.0-2.3 Bar
  • Màu đỏ không an toàn: mức hơi dưới 2.0 Bar

More details

8 Items

₫120.000